چت رومclose
عکس توپی که قوچان‌نژاد با خود به خانه برد